Yrd. Doç. Dr. İlyas HAŞİMOĞLU
İletişim
Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampüsü İşletme Fakültesi, Oda: 315
78050 KARABÜK
Tel: (0 370) 433 82 62 /
 2631 
e-posta:i.hasimoglu@karabuk.edu.tr
 • Kişisel Bilgiler
 • Eğitim Durumu
 • İdari Görevler
 • Bilimsel Çalışmalar
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı İlyas HAŞİMOĞLU
Görevi Öğretim Üyesi  /  Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı
Birimi İşletme Fakültesi
Bölümü İşletme
Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler

 

Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Uygulamalı Matematik
Moskova Devlet Üniversitesi
1983
Y. Lisans
Matematik Enstitüsü
Bakü Azerbaycan Bilimler Akademisi
1990
Doktora
Matematik Enstitüsü
Bakü Azerbaycan Bilimler Akademisi
1990

İdari Görevleri  

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı

 

 • Doktora Tezi Yönetimi: “Tek Terimli Operator Differansiyel Denklemin Spektrumunun İncelenmesi ve Schrödinger Operatör Denkleminin Regüler İzi” doktora tezinin danışmanlığı yaptım ve tez 1995 de başarıyla sonuçlandı.

  Eğitim Öğretim ve Bilimsel Etkinlikler :
  Verdiği Dersler (Bakü Üniversitesi):

  Lisans:            Matematiksel Analiz, Analitik Geometri, Diferansiyel Denklemler, Ayrık 
  Matematik, Lineer Cebir, Topoloji

  Lisansüstü:      Diferansiyel Operatörler Teorisi, Matematiksel Fiziğin Varyasyon Yöntemleri,                                         Korrekt Problemler.

  Projelerde Yaptığı Görevler

  TUBİTAK Liselerarası Proje Yarışmasında Danışman Olduğum Projeler

  • 2012 Düzlemde Doğruların Ayırdığı Bölgeler
  • 2012 Çeşitkenar Bir Üçgenin Muhteşem Bir Üçgeni
  • 2011 Toplamları "0" Olan Diziler
  • 2011 Transandantal Sayılar
  • 2010 Ardışık Pozitif Tam Sayıların Çarpımı
  • 2009 Bir Doğal Sayının Rakamlarının Yer Değiştirmesi
  • 2008 Üçgen Şeklinde Kağıtların Katlanması
  • 2007 Şapkaların Renkleri ve Kartlardaki Sayılar

  Ayrıca

  1995-2011 Yılları arasında Bilim Danışmanı olduğu Özel Muradiye Fen Lisesinde düzenli olarak yapılan Proje Sergisindeki Matematik Projelerine Danışmanlık etmiştir.

  Ödülleri:

  • 1977 ve 1978 yılları Azerbaycan Matematik Olimpiyatlarında Azerbaycan Birinciliği ve Azerbaycan Milli Matematik Takımı Üyeliği.
  • 1977 yılı Sovyetler Birliği Matematik Olimpiyatı dördüncülüğü ve başarı ödülü.

   

  • 2008,2009,2010,2011 yıllarında TUBİTAK proje yarışmasında Teşekkür Belgeleri
  • 1996,2009 yıllarında Altındağ İlçe Eğitim Müdürlüğü Tarafından Eğitime Katkılarım nedeniyle Teşekkür Belgeleri

   

  Kitap: İ.Haşimov Ufuk Genel “ÖSS Matematik Deneme Sınavları” Metro Özel Eğitim Hizmetleri 2002-2005

  Bildiği Yabancı Diller: Rusça, İngilizce (intermediate).

   

Kitap:
 
Haşimoğlu İlyas. ÖSS Matematik Deneme Sınavları, Metropol Yayınları, 2005, Sayfa sayısı 256, ISBN: 975-8446-00-2, Türkçe
İ. Haşimov, Ufuk Genel, “ÖSS Matematik Deneme Sınavları”, Metro Özel Eğitim Hizmetleri, 2002-2005
 

 
 
Makaleler:
 
1.      I. F. Hashimoglu. Asymptotics of the number of eigenvalues of one-term second-order operator equations. Advances in Difference Equations, 2015, 2015: 335, pp. 1-15. DOI 10.1186/s13662-015-0675-4.  (SCI Expanded)
2.      I. F. Hashimoglu, D. Karahan, Kh. R. Mamedov. On main equation for inverse Sturm-Liouville operator wıth dıscontinuous coefficient. Sylwan, 2015, Vol. 159, No. 10, pp. 89-101. (ISI indexed - Oct 2015).  (SCI Expanded)
3.      I. N. Askerzade, I. Hashimoglu. Energy spectrum of a Josephson-junction qubit with an anharmonic current-phase relationship. Technical Physics, 2015, Vol. 60, No. 9, pp. 1402-1404 (ISSN 1063-7842). © Pleiades Publishing, Ltd., 2015.  (SCI)
Original Russian Text © I.N. Askerzade, I. Hashimoglu, 2015, published in Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 2015, Vol. 85, No. 9, pp. 146-148.
4.      Gasilov N. A., Amrahov Ş. E., Fatullayev A. G., Hashimoglu I. F. Solution method for a boundary value problem with fuzzy forcing function. Information Sciences, 2015. Vol. 317, pp. 349-368.  DOI: 10.1016/j.ins.2015.05.002  (SCI)
5.      Haşimoğlu I. Regularized trace of Sturm-Liouville equation with singilarity on a bounded segment. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, 2012, Vol. 61, Issue 1, pp. 1-9.
6.      Gasilov N.A., Hashimoglu I.F., Amrahov Ş.E., Fatullayev A.G. A new approach to non-homogeneous fuzzy initial value problem. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2012. V. 85. No. 4. pp. 367-378.  DOI: 10.3970/cmes.2012.085.367  (SCI Expanded)
7.      Askerzade I. N., Hashimoglu I. Critical current density of a YNi2B2C superconductor in the two-band Ginzburg-Landau model. Technical Physics, Vol. 56, Issue 4, pp. 557-559, 2011.  (SCI)
8.      M. Bayramoglu, I. F. Hashimov, Discreteness of the spectrum of one-term operator-differential equation of even order. News of the Academy of Sciences of Azerbaijan SSR, Ser. Physics-Technical and Mathematical Sciences, 8:1 (1987) 19-25.
9.      I.F. Hashimov, Calculation of regularized trace for Sturm-Liouville operator with singularity on finite segment. M. (1989). 37 p., Deposited at VINITI, 12.12.89, No 7340-B89.
10.  I.F. Gashimov, Estimation of the negative spectrum of Schrödinger’s operator equation with a singularity at zero. Collection "Some questions of mathematical modeling". Elm, Baku, 1988, pp. 235-244. Об оценке отрицательного спектра операторного уравнения Шредингера с особенностью в нуле. Сборник "Некоторые вопросы математического моделирования"
 
 
 
Bildiriler:
 
11.  Gasilov N., Amrahov Ş. E., Fatullayev A. G., Hashimoglu I. Solution method for a non-homogeneous fuzzy initial value problem.  2nd World Conference on Soft Computing (WConSC12). 4 pages.  Baku, Azerbaijan.  December 3-5, 2012.
12.  Askerbeyli I., Hashimoglu I. Numerical study of vortex nucleation in two-band superconductors. 4th International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics (PCI), pp. 129-132.  Baku, Azerbaijan, September 12-14, 2012.
13.  İlyas Haşimoğlu. Bir terimli operatör denklemlerinin özdeğer sayısının asimptotiği. 6. Ankara Matematik Günleri - AMG 2011, Bildiri özetleri kitapçığı. S. 122. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü, Ankara, 02 – 03 Haziran 2011.
14.  Гашимов И.Ф., Асланова Н.М. Вычисление регуляризованного следа уравнения Штурма-Лиувилля. Матер. I респ.конф. по мех. и матем. Баку, 1995, ч.II, С.63-66.
Hashimov I. F., Aslanova N. M. Calculation of the regularized trace of the Sturm-Liouville equation. Materials of I Republican Conference on Mechanics and Mathematics, Baku, 1995, part II, pp.63-66.
15.  Гашимов И.Ф., Асланова Н.М. Асимптотика числа собственных значений одночленных операторных уравнений четного порядка. Матер. XI респ. конф. мол. ученых по матем. и механике. Баку, 1994, С.77-79.
Hashimov I. F., Aslanova N. M. The asymptotic behavior of the eigenvalues of one-term operator equations of even order. The asymptotic behavior of the number of eigenvalues for one-term operator equations of even order. Materials of XI Republican Conference of Young Scientists on Mathematics and Mechanics, Baku, 1994, pp.77-79.
Gasimov IF, Aslanova NM (2015). Çift dereceli bir terimli operatör denkleminin özdeğerlerinin dağılım fonksiyonunun sayısının asimptotiği. XI National Conference of Young Scientists on Mathematics and Mechanics, 77-78.
 
 
16.  Hasımoglu Ilyas (2014). Schrödinger operatör denkleminin rezolventasının değerlendirilmesi. 13. Matematik Sempozyumu (Özet bildiri), 15-17 Mayıs 2014, Karabük Üniversitesi.
17.  Bayramoglu M., Gasimov I.F., Sıfırda belirsiz olan diferansiyel operatörlerin regüler izi. Workshop on Differential Equations and Mathematical Physics, 9-10. (Özet bildiri)
18.  Gasimov I.F., Zeynalov D.A. (1991). Schrödinger operatör denkleminin rezolventasının değerlendirilmesi. Workshop on Differential Equations and Its Applications in Memory of Academician Z. I. Khalilov, 30-31. (Özet bildiri) Evaluation of the resolvent of Schrödinger operator equation.
19.  Hasimov I.F., Yarısınırlı operatörlerin regüler izi. I Kızılırmak Science Conference, 145-145. (Özet bildiri) 14-16 Mayıs 1997, Kırıkkale.
20.  Akın Ö., Hasimov I.F., Singüler Shrödinger operatör denkleminin spektrumunun kesikliği ve bazı özellikleri. XVIII. National Mathematics Symposium, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, 85-86. (Özet bildiri) 05-08 Eylül, 2005, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Turkey
21.  Gashimov I.F. (1988). Sıfırda belirsiz olan Schrödinger operatör denkleminin negatif spektrumu. VIII National Conference of Young Scientists on Mathematics and Mechanics, 64-65. Elm, Baku, 1988. (Özet bildiri). Negative spectrum of the Schrödinger’s operator equation with a singularity at zero.
22.  Гашимов И.Ф. Первый член асимптотики числа собственных значений одночленных операторных уравнений второго порядка. Матер. IX респ. конф. мол. ученых по матем. и механике. Элм, Баку, 1989, С.97-98.   Gashimov I.F. The first term of the asymptotics of eigenvalues of one-term operator equations of second order. Materials of XI Republican Conference of Young Scientists on Mathematics and Mechanics. Elm, Baku, 1989, pp. 97-98.
 
 
23.  Avtoreferat’ta atıf yapılmış kendi makaleleri;   VINITI makaleleri
 
 
Fuzzy Sets and Systems
Available online 17 December 2015
 
Relationship between Bede-Gal differentiable set-valued functions and their associated support functions
Şahin Emrah Amrahov, Alireza Khastan, Nizami Gasilov, Afet Golayoglu Fatullayev
doi:10.1016/j.fss.2015.12.002
 
 
Atıflar:
 
Atıf yapılan makale:
Gasilov N. A., Amrahov Ş. E., Fatullayev A. G., Hashimoglu I. F. Solution method for a boundary value problem with fuzzy forcing function. Information Sciences, 2015. Vol. 317, pp. 349-368.  DOI: 10.1016/j.ins.2015.05.002  (SCI)
 
Atıf yapan makaleler:

1. Amrahov Ş. E., Khastan A., Gasilov N., Fatullayev A. G. Relationship between Bede-Gal differentiable set-valued functions and their associated support functions. Fuzzy Sets and Systems, 2015. doi:10.1016/j.fss.2015.12.002.  Available online 17 December 2015

2. Arqub O. A. Adaptation of reproducing kernel algorithm for solving fuzzy Fredholm–Volterra integrodifferential equations. Neural Computing and Applications, pp 1-20. DOI 10.1007/s00521-015-2110-x.  First online: 15 December 2015

 
 
Atıf yapılan makale:
N.A. Gasilov, I.F. Hashimoglu, S.E. Amrahov, A.G. Fatullayev, A new approach to non-homogeneous fuzzy initial value problem. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 85(4), 367-378 (2012).
 
Atıf yapan makaleler:

1. Amrahov Ş. E., Khastan A., Gasilov N., Fatullayev A. G. Relationship between Bede-Gal differentiable set-valued functions and their associated support functions. Fuzzy Sets and Systems, 2015. doi:10.1016/j.fss.2015.12.002.  Available online 17 December 2015

2. Gasilov N. A., Amrahov Ş. E., Fatullayev A. G., Hashimoglu I. F. Solution method for a boundary value problem with fuzzy forcing function. Information Sciences, 2015. Vol. 317, pp. 349-368.

3. L.T. Gomes, L.C. de Barros, B. Bede, Basic concepts (Chapter 2), Fuzzy Differential Equations in Various Approaches, Springer, 2015, pp. 11-40.
4. L.T. Gomes, L.C. de Barros, B. Bede, Fuzzy Differential Equations (Chapter 4), Fuzzy Differential Equations in Various Approaches, Springer, 2015, pp. 69-113.

5. Amrahov Ş. E., Gasilov N. A., Fatullayev A. G., A new approach to a fuzzy time-optimal control problem. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 99(5), 351-369 (2014).

6. Gasilov N.A., Amrahov Ş.E., Fatullayev A.G. On solutions of initial-boundary value problem for fuzzy partial differential equations. Proceedings of 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies / AICT2013, (ISBN: 978-1-4673-6420-1), pp. 410-412. Baku, Azerbaijan, October 23-25, 2013.

 
 
Atıf yapılan makale:
I.F. Hashimov, Calculation of regularized trace for Sturm-Liouville operator with singularity on finite segment. M. (1989). 37 p. Dep. in VINITI 12.12.89, No 7340-B89.
 
Atıf yapan makaleler:
1. Nigar M. Aslanova, Study of the asymptotic eigenvalue distribution and trace formula of a second order operator-differential equation, Boundary Value Problems, 04/2012; 2011(1):1-22.
2. M. Bairamogly, Nigar M. Aslanova, Distribution of eigenvalues and trace formula for the Sturm-Liouville operator equation, Ukrainian Mathematical Journal, 05/2012; 62(7):1005-1017.
3. Nigar M. Aslanova, On asymptotic eigenvalue distribution and trace formula of second order operator-differential equation, Advances in Pure and Applied Mathematics, Volume 2, Issue 2, Pages 323-347, ISSN (Online) 1869-6090, ISSN (Print) 1867-1152, DOI: 10.1515/apam.2011.006, May 2011
4. Nigar M. Aslanova, Asymptotic distribution of eigenvalues and regularized trace of boundary value problem for Bessel’s operator equation with eigenvalue dependent boundary condition, Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, Baku, v. XXIX, pp.21-42, 2008.