Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK

İletişim
Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampüsü İşletme Fakültesi, Oda: 117
78050 KARABÜK
Tel: (0 370) 433 82 62 /
2509
e-posta: erdoganozturk@karabuk.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Eğitim Durumu
 • İdari Görevler
 • Bilimsel Çalışmalar
Ünvanı Doç. Dr.
Adı Soyadı Erdoğan ÖZTÜRK
Görevi Öğretim Üyesi / Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı
Birimi İşletme Fakültesi
Bölümü Aktüerya ve Risk Yönetimi
Anabilim Dalı Aktüerya ve Risk Yönetimi

 

Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Ekonometri
Gazi Üniversitesi
1992
Y. Lisans
İktisat
Ohio State Üniversitesi
1998
Doktora
Uygulamalı İktisat
Ohio State Üniversitesi
2003

İdari Görevleri  

 

 1. ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. B. Özkan, S.A. Hatırlı, E. Öztürk, A.R. Aktaş, "Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi", Journal of Agricultural Sciences / Tarım Bilimleri Dergisi , 34-42 pp., 2011
 2. A.R. Aktaş, E. Öztürk, S.A. Hatırlı, "Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi", TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Agricultural Sciences (ISI) , 230-240 pp., 2011

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Y. Demir, E. Öztürk, M. Albeni, "TÜRKİYE’DE FİNANSAL PİYASALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ", Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İİBF Dergisi, 438-455 pp., 2007
 2. E. Öztürk, E. Irwin, "Explaning Household Location Choices Using Spatial Probit Model", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 27-48 pp., 2003 
 3. A. Kayış, E. Öztürk, "The effect of exchange rate volatility on the bileteral trade flows", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 147-155 pp., 2005 
 4. S.A. Hatırlı, E. Öztürk, A. R. Aktaş, "KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 211-221 pp., 2007 
 5. S.A. Hatırlı, E. Öztürk, A.R. Aktaş, "FINDIK PİYASASINDA FİYAT GEÇİRGENLİĞİNİN ANALİZİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 139-143 pp., 2008 
 6. S.A Hatırlı, E. Öztürk, A.R. Aktaş, "PİYASA YAPISININ BELİRLENMESİNDE PAZAR GÜCÜ VE TAHMİN YAKLAŞIMLARI", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , 89-112 pp., 2010
 7. A.R.Aktaş, E. Öztürk, S.A. Hatırlı, "DÜNYA FINDIK PİYASASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ", SDÜ Vizyoner Dergisi , 36-54 pp., 2009

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. A. Atay-Kayış, E. Öztürk, Anadolu International Conference in Economics konferansı dahilinde "EconAnadolu 2009" bildiri kitapçığındaki "AB’ye Tam Üyeliğe Yönelik Türk Halkının Algılama ve Beklentilerinin Analizi", - pp., Eskişehir, 2009

D. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. H. Usul, E. Öztürk, M. Z. Tunca, Türkiye'de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Öneriler (Mermercilik sektöründeki işletmelerin finansal sorunlarının çözümüne yönelik çağdaş yaklaşımlar), 63-91 pp., Ankara, Asil Yayın, 2008
 2. E. Öztürk, Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (1. Baskı) (Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli), 259-266 pp., Ankara, Asil Yayınevi, 1995

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. B. Ozkan, S.A. Hatırlı, E. Öztürk, İ. Yilmaz, A.R. Aktaş, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Antalya İlinde Tüketicilerin Balık Tüketimi ve Satınalma Tercihlerinin Analizi", 1200-1207 pp., Anyalya, 2006

F. Diğer yayınlar

 1. E. Öztürk, E. G. Irwin, AAEA and CAES Annual Meeting konferansı dahilinde "AAEA and CAES Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Explaining Household Location Choices Using Spatial Probit Model", 66 pp., Chicago, A.B.D., Ağustos 2001
 2. PROJE GÖREVLERİ

1) SDÜ-BAP / Proje Yöneticisi /Sosyo- ekonomik ve mekansal değişkenlerin hanehalkı kira harcamaları üzerine etkilerinin hedonik fiyat fonksiyonu ile tahmin edilmesi

2) TÜBİTAK- KAMAG (106 G 040) / Araştırmacı / Türkiye’nin AB’ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi

3) TÜBİTAK (104 O 542) / Araştırmacı / Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırılması

4) TÜBİTAK (106 O 026) / Araştırmacı /Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kar Etkinliği Analizi