Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Hakkında
Fakültemizde kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere 1 (bir) adet öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuranların Office programlarına hakim olması gerekmektedir. Müracaat etmek isteyenlerin Üniversitemiz Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığının web sayfasındaki formlar kısmından alacakları belgeleri doldurarak 2 (iki) adet fotoğraf ve dilekçeleri ile birlikte 25.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar idari kısım 201 nolu odadaki Cüneyt TOĞLU'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

MÜLAKAKAT TARİHİ-YERİ: 26.09.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 14:30 203 NOLU FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ODASI

NOT: SONUÇLAR 27.09.2018 ÖĞLEDEN SONRA İŞLETME FAKÜLTESİ WEB SAYFASINDA AÇIKLANACAKTIR.

İSTENİLEN FORM ÖRNEKLERİ PANOYA ASILMIŞTIR.