Öğrenci Temsilciliği Seçimi Başvurusu Hk.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemizde İşletme, Uluslararası İşletmecilik ve Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Temsilcisini Seçmek Üzere Adaylık Başvuruları Başlamıştır. Aday Olmak İsteyen Öğrencilerin 16-17 Ekim 2018 (Saat 17:00’ye Kadar) Başvuru Formunu Fakültemizin Web Sayfasından Temin Edilip Doldurularak Bölüm Sekreterliğine (2.Kat, İdari Büro) Bırakmaları Gerekmektedir.


ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ADAYLIK KOŞULLARI
 
1. İlgili fakülte,  yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olmak
2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak,
3. Yüksek Öğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olmak.
5. Genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması
Not: Seçmen listeleri Fakültemiz panosuna asılmıştır.
 
 
2018 – 2019 Akademik Yılı Öğrenci Temsilcileri Seçim Takvimi İçin Tıklayınız.

Öğrenci Temsilciliği Başvuru ve Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız.