Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Hakkında
Birimimiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında kısmi zamanlı 1 (Bir) öğrenci alınacak olup, başvuracak öğrencilerin 24 Eylül 2019 mesai bitimine kadar İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın 201’nolu odaya Başvuru Formunu (Üniversitemiz Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığının web sayfasındaki formlar kısmında mevcuttur) teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenci çalışmaya başladıktan 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri Dekanlığımıza sunmak zorundadır.

1.   2 adet fotoğraf
2.   1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.   1 adet öğrenci belgesi
4.   Karabük Üniversitesi D.Ç. Kampüsü Ziraat Bankası Şubesinden açılmış (IBAN) hesap numarası
5.   Başvuru formu ve dilekçesi
6.   Beyan ve Taahütname
7.   Öğrenci sözleşmesi
8.   SGK´ dan sigortalı olup olmadığına dair dilekçe
9.   Kısmi zamanlı öğrenci başvuru dilekçesi
10.    Öğrencilerin gelir Tespiti yaptırması gerekmektedir. 

Başvuru Şartları
İyi Derecede Ofis Programlarına hâkim olmak. (Word, Excel, Power Point vs.)