YÖNETİM_ESKİ
FAKÜLTE YÖNETİMİ

   
  DEKAN V.
Prof. Dr. Murat AĞARI
 
 
DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Fatih BAYRAM
  DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
   
  FAKÜLTE SEKRETERİ
Mustafa ŞEHİRLİ