2020-2021 Güz Dönemi Ara Sınav Notlarına Yapılacak İtirazlar Hakkında
Fakültemiz öğrencilerinin ara sınav notlarına yapacakları itirazlar bölüm bazında “Ara Sınav Notuna İtiraz Formları” ile internet sayfamız üzerinden toplanacaktır. Test olan ara sınavların, notlarına yapılacak itirazların 16.12.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili form ile bildirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte klasik ara sınavların notlarına yapılacak itirazların, sınav notunun ilanını takip eden üç iş günü içinde bildirilmesi halinde değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.

Dekanlık

Ara Sınav Not İtiraz Formları:

Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümü için tıklayınız.

Finans ve Bankacılık bölümü için tıklayınız.

Girişimcilik Bölümü için tıklayınız.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü için tıklayınız.

İşletme bölümü için tıklayınız.

Uluslararası Ticaret bölümü için tıklayınız.