2021 Girişimcilik Bölümü Zorunlu Staj Adımları ve Evrakları
GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ BAŞVURU ADIMLARI
 
 
1. Girişimcilik Bölümü Zorunlu Staj Başvurusunu 2. 3. ve 4. Sınıflar yapabilmektedir.
 
2. Tüm Türkiye içinde staj yapılabilir.
 
3. Staj evrakının okula son teslim tarihi: 18 Haziran 2021 (Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir)
  
 
5. Staj başvuru formu doldurularak, Dekan yardımcısına imzalatılacak.
  
6. Staj yapılacak iş yerinden kabul alınarak ISLAK İMZALI olarak tüm onaylar tamamlandıktan sonra form, kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Bölüm Sekreterliğine teslim edilecek.
 
7. Staj Başvuru Formu’nun son bölümü olan “Staj Komisyonu Onayı” bölümü, öğrenci formu teslim ettikten sonra Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Staj Komisyonunun uygun bulmadığı staj başvuruları, son teslim tarihini takip eden 15 gün içerisinde kişilere iletişim numaraları üzerinden ulaşılarak bildirilecektir.
 
8. 2021 yılında yapılacak olan yaz staj tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
    1) Her iki stajı (Staj I ve Staj II) alan öğrenciler için staj tarihleri:
 
    Staj I 1.07.2021-5.08.2021
    Staj II 6.08.2021-3.09.2021
 
    2) Sadece Staj I dersini alan öğrencilerin staj yapabileceği tarih:
    1.07.2021-5.08.2021 veya 6.08.2021-3.09.2021 (iki tarihten biri tercih edilecektir.)
 
    3) Sadece Staj II dersini alan öğrencilerin staj yapabileceği tarih:
    1.07.2021-5.08.2021 veya 6.08.2021-3.09.2021 (iki tarihten biri tercih edilecektir.)
 
9. Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine posta yolu ile ya da şahsen teslim edilecektir. (Son Tarih: 10 Eylül 2021). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
 
Staj Yapacak Öğrencilerin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Belgesi Hakkında: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı  İsteğe bağlı / Zorunlu  Yaz Stajına başvuran öğrencilerin, sigorta başlangıç tarihi 01.07.2021 tarihinde sigorta girişleri yapılmış olacaktır. Bu tarih itibariyle Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Belgesini herhangi bir ilin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ya da Fakültenizin Bölüm Sekreterliğine şahsi olarak gelip talepte bulunarak da temin edebilirsiniz.
 
Staj Defterleri Hakkında: Teslim edilecek staj defterlerinin her sayfası staj yapılan iş yerine onaylattırılmış olması gerekmektedir.

Staj defterine ulaşmak için tıklayınız.