Fazla AKTS Talebi Başvurusu Hk.
Öğrencilerimizin Fazla AKTS talepleri Bütünleme sınavlarının ertelenmesi de göz önünde bulundurularak 16 Şubat 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Fazla AKTS alma talebi olan öğrencilerimizin dilekçe ile bölüm sekreterliğine başvurması gerekmektedir.