Lisansüstü Mazeret Sınavı Hk.
Değerli Öğrenciler:

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Uzaktan Eğitim mazeret sınavları
21.12.2022 tarihinde
SKY702 Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim dersi saat 10:00
SKY704 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması dersi saat 11:00
SKY718 Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi dersi 12:00’de

İşletme Fakültesi Binasında 323 Numaralı odada yapılacaktır.

Başarılar.