Hakkımızda

FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ
 

Karabük Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü 2015 yılında kurulmuş, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Fakültesi bünyesinde ilk kez öğrenci alımına başlamıştır.
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı altında:

  • Finans ve Bankacılık Lisans

  • Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans

  • Finans ve Bankacılık Doktora programları mevcuttur.


Ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına şu çalışma alanlarında öğrenci kabul edilmektedir:

  • Katılım Bankacılığı

  • Sermaye Piyasası

  • Uluslararası Finans


Finans ve Bankacılık Bölümü bünyesinde hem ulusal hem de uluslararası alanda deneyime sahip; Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Fakültemiz Öğretim Üyeleri (1 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi) ile diğer fakültelerden ve bölümlerden görevlendirme ile gelen Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri, 1 Araştırma Görevlisi ve 6 Memur görev yapmaktadır.

Karabük Üniversitesi’nde mevcut bölüm ve programlarda kayıtlı olan 90 farklı ülkeden gelen 10 binin üzerinde uluslararası öğrencilerimiz mevcuttur.  Uluslararası bir eğitim-öğretim atmosferine sahip üniversitemiz, ülkemizi yurtiçinde olduğu gibi Dünyanın farklı kıtalarında, farklı ülkelerinde layıkıyla temsil ve tanıtımını yapmakta olup; toplam 55 binin üzerinde öğrencimize uluslararası bir hizmet sunmaktadır.

Bölümümüzde yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetleri, Fakültemiz bünyesinde bulunan, alanında uzman öğretim üyelerimizin titiz çalışmaları sonucunda ve öğrencilerden alınan geribildirimler ışığında dinamik olarak şekillendirilen dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı ve yönetme becerilerini kazanmalarını sağlayacak biçimde seçilmiş ve düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda Çift Anadal veya Yandal programlarına kayıt yaptırabilmeleri için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus+ Değişim Programı kapsamında üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışı üniversitelerinde sürdürerek akademik ve mesleki yeterlilik yönünden daha nitelikli hale gelme imkanına sahiptirler.

Karabük Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü olarak öncelikli hedefimiz ülkemiz ihtiyaçlarına uygun eğitim almış, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine saygılı, ailelerine yakışır, vatan ve milletine hizmet arzusu taşıyan finans ve bankacılık sektöründe uzmanlaşmış uluslararası standartlarda bireyler yetiştirmektir.

Bölüm mezunlarımızın çalışma alanları; Geleneksel ve Katılım Bankaları, Leasing Şirketleri, Yatırım Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, Faktöring Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri gibi Finans Kurumları, Bağımsız Denetim Şirketleri, Çeşitli Kuruluşların Finans Departmanları, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi Kamu Kurumları'dır.