Misyon - Vizyon

Misyonumuz
 
İş dünyası tarafından tercih edilen nitelikli işletmeciler ve sürdürülebilir kalkınmayı öncelik edinmiş seçkin ve yenilikçi girişimciler yetiştirmek, topluma hizmet ve kaliteli araştırma geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaktır.
 

Vizyonumuz
 
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde, öğrenciler ve iş dünyası tarafından en çok tercih edilen, topluma hizmet ve kaliteli araştırma geliştirme faaliyetlerinde örnek alınan işletme bölümlerinden biri olmaktır.

Amaç
 
Programımızın amaçları; öğrencilere takım çalışmasını benimsetmek, yaratıcılıklarını, girişimcilik ruhlarını harekete geçirmek, organizasyon ve yönetim yeteneği kazandırmak, olayları her açıdan kavrayabilmek, değerlendirebilmek ve sorunlara çözüm üretebilmek, işletmenin dinamiklerine ait bilgilerle donatarak "yönetici ve yönetici adayları" yetiştirmektir. 
 
Hedef
 
Programımızın hedefleri ise; etkin, verimli ve kaliteli öğretim hizmeti sunarak bilimsel gelişime katkı sağlamaktır.