İşletme Bölümü Komisyonları ve Görevleri

Eğitim-Öğretim Komisyonu
Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır.
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Murat YILDIRIM Üye
Prof. Dr. Rehile ASKERBEYLİ Üye
Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Üye
Doç. Dr. İlyas HAŞİMOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rüveyda Gülmisal AKKALE ÇELEBİ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKERİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Akram ALHAMAD Üye
Dr. Öğr. Üyesi Essia Ries Ahmed ABU RIES Üye
Arş. Gör.  Duygu ÖZKAN Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
Arş. Gör. Dr. Yasemin Aşlar ÜÇYILDIZ Üye
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bologna Komisyonu’nun görevi genel olarak; Fakülte Bologna Komisyonu ile koordineli şekilde bölüm ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda dersin sorumlularını bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Ece ÇOKMUTLU Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Fatih GÜÇLÜ Üye
Arş. Gör.  Duygu ÖZKAN Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
Arş. Gör. Dr. Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ Üye
 
Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu’nun görevi genel olarak; Bölüm kalite hedeflerini hazırlamak, üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon surecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Murat YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Furkan GÖKTAŞ Üye
Arş. Gör.  Duygu ÖZKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şahay OK Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
Arş. Gör. Dr. Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ Üye
 
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu’nun görevi genel olarak; Değişim programları kapsamında hareketlilik hakkı kazanan öğrencilerin ders eşleştirmelerinin yapılması, gerektiğinde ders ekleme/çıkarma işlemlerinin onaylanmasını, öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri sorunların takibinin yapılmasını ve geri dönüşlerinde ise not dönüşümlerinin yapılmasıdır.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TERZİ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Eda TEKİN Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
 
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu’nun görevi genel olarak; öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Akram ALHAMAD Üye.
Arş. Gör.  Duygu ÖZKAN Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
Arş. Gör. Dr. Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ Üye
 
Değişim Yönetim Komisyonu
Değişim Yönetim Komisyonu’nun görevi genel olarak; yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak bölümü geleceğe hazırlamaktır.
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Murat YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Üye
Arş. Gör. Nuriye KARAKAYA Üye
Arş. Gör. Dr. Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ Üye