Misyon-Vizyon

Misyon
Kamu üniversiteleri arasında lisans düzeyinde Girişimcilik eğitimi veren ilk bölüm olarak uluslararası standartlarda yenilikçi eğitim sunmak, iş dünyası ve toplum liderleriyle etkileşimi ve bilimsel araştırmayı birleştirmek.
Günümüz ağır küresel rekabet şartlarına kolay uyum sağlayabilecek, önlerine çıkan fırsatları hızlı bir şekilde fark edip bunları etkin, verimli ürünlere-hizmetlere dönüştürebilecek girişimci adayları yetiştirmek.
Sosyo-kültürel faaliyetler aracılığıyla öğrencilerin Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon değerlerine yönelik gelişimini desteklemek.


Vizyon
Girişimciliği hayatının ve kariyerinin merkezine koyan, ulusal ve uluslararası marka yaratma potansiyeline sahip, bilime, ekonomiye ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı benimseyen geleceğin nitelikli girişimcilerini yetiştirmek.