Komisyonlar
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır.

Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK Başkan
Prof. Dr. Ramazan UYGUN Üye
Doç. Dr. Serhan GÜRKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bologna Komisyonu’nun görevi genel olarak; Fakülte Bologna Komisyonu ile koordineli şekilde bölüm ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda dersin sorumlularını bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmektir.

Doç. Dr. Serhan GÜRKAN Başkan
Prof. Dr. Ramazan UYGUN Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye
 
 
 
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu’nun görevi genel olarak; öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Prof. Dr. Ramazan UYGUN Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye
 
Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu’nun görevi genel olarak; Bölüm kalite hedeflerini hazırlamak, üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon surecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.

Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK Başkan
Prof. Dr. Ramazan UYGUN Üye
Doç. Dr. Serhan GÜRKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye
 
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu 
(Erasmus+, Farabi, Mevlana)
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu’nun görevi genel olarak; Değişim programları kapsamında hareketlilik hakkı kazanan öğrencilerin ders eşleştirmelerinin yapılması, gerektiğinde ders ekleme/çıkarma işlemlerinin onaylanmasını, öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri sorunların takibinin yapılmasını ve geri dönüşlerinde ise not dönüşümlerinin yapılmasıdır.
Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU Başkan
Doç. Dr. Serhan GÜRKAN Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye
 
Değişim Yönetim Komisyonu
Değişim Yönetim Komisyonu’nun görevi genel olarak; yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak bölümü geleceğe hazırlamaktır.

Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU Üye
Ar. Gör. Esad Kamil TOSUN Üye