Bölüm Danışma Kurulu
 
GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ (Başkan)
Garry JACOBS (Üye)
Alberto ZUCCONI (Üye)
Dr. Riel MILLER (Üye)
Şükrü HASKAN(Üye)
Fatih Çapraz (Üye)
Prof. Dr. Murat YILDIRIM (Üye)
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL (Üye)
Prof. Dr. Fatih BAYRAM (Üye)
Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK (Üye)
Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU (Üye)
Prof. Dr. Ramazan UYGUN (Üye)
Doç. Dr. Hakan VARGÜN (Üye)