Komisyonlar

Eğitim Öğretim Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Doğan Aydoğan
Üye Prof. Dr. Fatih Bayram
Üye Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal Uygurtürk
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Fatih Bayram
Üye Doç. Dr. Doğan Aydoğan
Üye Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal Uygurtürk
 
Değişim ve Hareketlilik Programları Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar
Üye Prof. Dr. Fatih Bayram
Üye Doç. Dr. Doğan Aydoğan
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hilal Uygurtürk
 
Kalite Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Uygurtürk
Üye Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar
Üye Prof. Dr. Fatih Bayram
Üye Doç. Dr. Doğan Aydoğan