Bölüm Danışma Kurulu
AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ (Başkan)
Prof. Dr. A. Sevtap SELÇUK KESTEL (Üye)
Prof. Dr. Serpil CULA (Üye)
Dr. Olgun KÜNTAY(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GENÇTÜRK (Üye)
Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK (Üye)
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL (Üye)
Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU (Üye)
Doç. Dr. Taner ERSÖZ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ (Üye)