Komisyonlar
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN
Üye Doç. Dr. Ali BAŞARAN
Üye Doç. Dr. Hakan VARGÜN
 
 
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu (Erasmus+, Farabi, Mevlana)
Başkan Doç. Dr. Ali BAŞARAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ
 
 
Değişim Yönetim Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR
Üye Prof. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN
Üye Doç. Dr. Hakan VARGÜN
 
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Hakan VARGÜN
Üye Prof. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN
Üye Doç. Dr. Ali BAŞARAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ
 
 
Kalite Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Hakan VARGÜN
Üye Prof. Dr. Mustafa Halid KARAARSLAN
Üye Doç. Dr. Ali BAŞARAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ
 
 
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ
Üye Doç. Dr. Ali BAŞARAN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Utku DEMİR