Komisyonlar
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır.
 
Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ Üye
Arş. Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Üye
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bologna Komisyonu’nun görevi genel olarak; Fakülte Bologna Komisyonu ile koordineli şekilde bölüm ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda dersin sorumlularını bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmektir.
 
Doç. Dr. Taner ERSÖZ Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ Üye
Arş. Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Üye

Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu’nun görevi genel olarak; Bölüm kalite hedeflerini hazırlamak, üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon surecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.
 
 
Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Üye
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Üye
Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU Üye
Doç. Dr. Taner ERSÖZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ Üye
Arş. Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Üye

Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu’nun görevi genel olarak; Değişim programları kapsamında hareketlilik hakkı kazanan öğrencilerin ders eşleştirmelerinin yapılması, gerektiğinde ders ekleme/çıkarma işlemlerinin onaylanmasını, öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri sorunların takibinin yapılmasını ve geri dönüşlerinde ise not dönüşümlerinin yapılmasıdır.
 
Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU Üye
Doç. Dr. Taner ERSÖZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ Üye
 
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu’nun görevi genel olarak; öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktır.
 
 
Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Üye
Doç. Dr. Taner ERSÖZ Üye
Arş. Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Üye

Değişim Yönetim Komisyonu
Değişim Yönetim Komisyonu’nun görevi genel olarak; yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak bölümü geleceğe hazırlamaktır.
 
Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Üye
Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU Üye
Arş. Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Üye