Finans ve Bankacılık Bölümü Komisyonları ve Görevleri

Eğitim-Öğretim Komisyonu
Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır.
Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Hasan TEKİN Üye
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Almabrok F. AHMID Üye
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad ŞEKKELİ Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Bologna Komisyonu’nun görevi genel olarak; Fakülte Bologna Komisyonu ile koordineli şekilde bölüm ders bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi konusunda dersin sorumlularını bilgilendirmek ve derslerin içeriklerinin süresi içinde doğru olarak otomasyon sistemine girildiğini kontrol etmektir.
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad ŞEKKELİ Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Almabrok F. AHMID Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye
 
Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu’nun görevi genel olarak; Bölüm kalite hedeflerini hazırlamak, üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon surecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır.
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Hasan TEKİN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad ŞEKKELİ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Almabrok F. AHMID Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye
 
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu (Erasmus+, Farabi, Mevlana)
Değişim Programı ve Hareketliliği Komisyonu’nun görevi genel olarak; Değişim programları kapsamında hareketlilik hakkı kazanan öğrencilerin ders eşleştirmelerinin yapılması, gerektiğinde ders ekleme/çıkarma işlemlerinin onaylanmasını, öğrencilerin süreç içerisinde yaşayabilecekleri sorunların takibinin yapılmasını ve geri dönüşlerinde ise not dönüşümlerinin yapılmasıdır.
Doç. Dr. Hasan TEKİN Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Almabrok F. AHMID Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye
 
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu
Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Komisyonu’nun görevi genel olarak; öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilerin gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmaktır.
Doç. Dr. Hasan TEKİN Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Üye
Dr. Öğretim Üyesi Almabrok F. AHMID Üye.
Dr. Öğretim Üyesi Feyzullah Esad ŞEKKELİ Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye
 
Değişim Yönetim Komisyonu
Değişim Yönetim Komisyonu’nun görevi genel olarak; yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak bölümü geleceğe hazırlamaktır.
Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Hasan TEKİN Üye
Doç. Dr. Canan YILDIRAN Üye
Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Üye