İşletme Bölümü Staj Bilgileri


İşletme Bölümü İsteğe Bağlı Staj İşlemleri:

►İsteğe Bağlı Staj Adımları için Tıklayınız

►Yönetmelik ve Yönergeler:

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
Staj Uygulama Yönergesi

Staj Komisyonları

►Staj Belgeleri:

Staj Başvuru Formu
Staj Defteri Örneği