Program Eğitim Amaçları
İŞLETME PROGRAMI EĞİTİM AMAÇLARI (PEA)
  1. İşletmecilik alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm sektörlerde teorik ve uygulamalı mesleki bilgi birikimi ile öncelikli tercih edilen
  2. Günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, yönetim, liderlik, dil, iletişim ve teknik becerilere sahip
  3. Ekonomik ve sosyal gelişmeleri analitik bir bakış açısıyla değerlendiren, yenilikçi çözümler üretebilen, sezgisel ve eleştirel düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı
  4. Mesleki ve sosyal yaşamda etik ilkelere bağlı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını önceleyen, toplumsal ilkeler ve evrensel normlara uygun davranan, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine duyarlı, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş; mesleki gelişmeleri takip ederek sürekli kendini yenileyen
  5. Ekonominin tüm sektörlerinde, farklı işletme departmanlarında çalışabilen ya da edindiği girişimcilik becerileriyle bağımsız şirketini kurabilen İşletme mezunları yetiştirmektir.