Programa Özgü Ölçütler
İŞLETME BÖLÜMÜNDE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
  • İşletme biliminin ekonomi, hukuk, psikoloji, maliye gibi diğer sosyal bilimler ile ilişkisini kavrar.
  • Yönetim, tedarik, üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, muhasebe, araştırma-geliştirme (ar-ge) ve halkla ilişkiler fonksiyonlarının işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemini kavrar.
  • Üretim ve pazarlama stratejilerini öğrenir ve güncel eğilimleri takip eder.
  • Girişimcilik bilgi ve becerisi edinir.
  • İşletmecilik faaliyetleri için gerekli yabancı dil bilgisini, bilişim teknolojileri becerilerini, matematik ve analitik tekniklerini kazanır ve kullanır.
  • Sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini ulusal ve uluslararası düzeylerde değerlendirir.
  • Türk hukuk mevzuatını öğrenir ve işletme faaliyetlerinin hukuki değerlendirmesini iş ve ticaret kanunları çerçevesinde yapar.
  • Dünya ekonomisini, uluslararası kuruluşları, çokuluslu şirketleri ve faaliyetlerini kavrar.
  • Muhasebe, finansal yönetim, bağımsız denetim ve finansal analiz dersleri kapsamında edindiği kuramsal bilgiyi sektörde ihtiyaç duyulan pratik bilgiye dönüştürür.