Bölüm Paydaşları
İşletme Bölümünün Paydaşları
 
İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün çalışmalarında başarılı olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı seviyesinin yükselebilmesi için iş birliği yapılması gereken iç ve dış paydaşları vardır. Bölümümüz, program eğitim amaçları ve ölçütlerini paydaşların durum ve konumlarını dikkate alarak belirlemeyi planlamaktadır.

Paydaş Listesi
 
  Paydaş Durumu Paydaş Tipi Paydaş Etkisi Paydaşa Verilen Önem Önceliği
Paydaş Adı İç Paydaş Dış Paydaşlar Temel Ortak Stratejik Ortak Güçlü Zayıf Yüksek Düşük
Öğrenciler  
 
    Birlikte Çalış
Akademik Personel
 
 
    Birlikte Çalış
İdari Personel
 
 
 
  Birlikte Çalış
Üniversitenin Diğer Birimleri
 
      Birlikte Çalış
YÖK  
   
  Birlikte Çalış
Mezunlar  
 
 
 
  Birlikte Çalış
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
 
 
 
  Birlikte Çalış
Özel Sektör Kuruluşları    
 
  Birlikte Çalış
Meslek Odaları      
  Çıkarlarını Gözet
Sivil Toplum Kuruluşları  
 
    Bilgilendir
 
İşletme Bölümü Paydaşlarının Tanımları
İç Paydaş : Bölümün içinde çalışan kişiler ya da diğer birimler
Dış Paydaş : Bölümün dışında çalışan kişiler ya da diğer birimler
Temel Ortak : Faaliyetlerden etkilenen ya da etkileyen temel nitelikli kişi / kurum
Stratejik Ortak : Stratejik konularda birbirini kollayan, birlikte davranan ortak
 
İşletme Bölümü İç ve Dış Paydaşlar Etki/ Önem Matrisi
Önem Düzeyi Etki Düzeyi
  Zayıf Güçlü
Düşük İzle Bilgilendir
Yüksek Çıkarını Gözet Birlikte Çalış