Hakkımızda
Uluslararası Ticaret Bölümü

Bilginin, sermayenin ve insanların neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan dolaştığı günümüzde globalleşme olgusunu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. 
Dünyanın pek çok yerinde insanlar artık benzer yiyecekleri yemekteler, benzer giysileri giymekteler, benzer müzikleri dinlemektedirler. Birbirlerinden daha fazla haberdarlar. Artık insanlar bir başka ülkede bulunan bir ürünün kendi ülkelerinde bulunmamasını kabul etmiyorlar. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile diğer ülkelere gitmeden de onlar hakkında bilgi alabiliyorlar. Ayrıca artık kitlesel iletişim araçları yanında sosyal medya aracılığıyla pek çok kişi iletişime geçebilmekte yalnızca mesajı alan değil aynı zamanda mesajı gönderen kişide olabilmektedir. 
İşletmelerin ise ölçekleri her geçen gün büyümekte, tüm dünya onların ilgi alanına girmektedir. Bir işletmenin üretimini farklı ülkelerde yapması, tedarikçilerinin dünyanın çeşitli yerlerinde olması artık normal karşılaşılan bir durumdur. Birbirine bağımlı olan süreçler çok uzak coğrafyalarda birbiriyle bütünleşmektedirler. İşletmelerin bu kadar karmaşık süreçleri yönetebilmeleri için gerekli olan insan kaynaklarının nitelikleri de değişmektedir.  İşletmeler artık dünyayı daha iyi tanıyan, diğer ülkelerdeki kişilerle rahatlıkla iletişim kurabilen, küreselleşmenin yanında iş yapılan ülkelerin kültürlerini yakından bilen yerel farklılıkların iş yapış biçimlerini nasıl dönüştürebileceğini bilen, ortaya çıkan yeni durumların dünyayı nasıl değiştirebileceği konusunda öngörü sahibi olan kişilere ihtiyaç duymaktadır. 

Bölümü Seçecek Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme

Uluslararası ticaret de işte tam bu değişen şartları nasıl yönetebileceğimizle ilgili ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir bölümdür. Meseleleri makro ölçekte ele alan, özgün bir bakış açısına sahip, dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmayan ve bunun yanında müşteri ve sonuç odaklı düşünebilen, araştırmacı, ekip çalışmasına yatkın, iletişim yeteneği yüksek, dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek, yenilikçi, girişimci, gelişime açık bireyler yetiştirmek adına açılmış olan bölümümüz bu anlamda Türkiye’de ilklerden bir tanesidir. Dünyayı daha iyi tanıma adına dil bilmenin önemli olduğuna inanan üniversitemiz bu anlamda 7 farklı dil seçeneğiyle öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler haline gelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Öğrencilerimize uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmanın yanı sıra kendi işletmelerini kurmaları ve bunları uluslararası hale getirmeleri konusunda teşvik etmekteyiz. Çünkü mevcut işletmelerin yanında yeni işletmelerin yüksek katma değerli sektörlerde var olmasının gerektiğine inanmaktayız. Bu sebeple bölümümüz öğrencileri tek seçeneklerinin maaşla çalışmak olmadığını aynı zamanda girişimci de olabileceklerinin özgüvenini taşırlar.