Hakkımızda
Girişimcilik Bölümü

Bilindiği gibi ülkeler arasındaki yarışlar artık cephelerde değil iş dünyasında cereyan etmektedir. Hangi ülke daha yenilikçi, atak, üretken ve coşkulu girişimci yetiştiriyor ve bu girişimcilerinin önünü açıyorsa, ekonomisinde buna paralel olarak bir sıçrama yapabilir hale gelmektedir. 
Girişimcilik sadece iş dünyasıyla ilgili bir kavram değildir. Her mesleğin içinde girişimci bir grup, en üst seviyede sonuçlar alanlardan oluşmaktadır. Daha iyi bir çevrede yaşamak, insan haklarına daha fazla saygı göstermek, toplumda özgüven ve mutlu bireylerin sayısını artırmak için de girişimci eğitimcilere ihtiyaç bulunmaktadır.
Bir ülkenin kalkınmasının, yetiştirmiş olduğu girişimci bireylerin başarılarıyla doğru orantılı olduğu gerçeği çerçevesinde fakültemiz bünyesinde yer alan girişimcilik lisans bölümü ile girişimci adaylarına gelecekte yeni iş fikirlerini gerçeğe dönüştürmek ve işletme kurma hayallerini geçekleştirmek için gerekli eğitim ve donanımın sunulması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak girişimcilik lisans bölümü ile gençlere önlerine çıkacak fırsatları fark etmelerine, sağlıklı ve doğru kararlar alarak bunları iş fikrine dönüştürmelerine, bu fikirlerin üretime dönüştürülerek kar elde edilebilir ürün ve hizmetler ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve istihdam yaratan, yeniliğe açık, modern, vizyon sahibi işletmeler kurmaları konusunda eğitim vermeyi hedeflenmektedir. 
Girişimcilik lisans bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz kurumsal şirketler ve aile şirketleri için aranan eleman olma özelliğini taşıyacaklardır.  Bunlardan daha önemli olan ise aldıkları eğitim sayesinde bağımsız şekilde çalışarak önemli projelere imza atabilecek yetkinliğe erişmiş olacaklardır. 
Girişimcilik lisans bölümü öğrencilerimize kaliteli İngilizce eğitimi ile yabancı dili iyi bir şekilde kullanma becerisi kazandırılmaktadır. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk yılında temel bilim derslerini almak sureti ile ilerleyen yıllarda alacakları derslerin alt yapısını oluşturmaktadırlar. Daha sonraki yıllarda öğrencilerimiz alacakları işletme dersleri ile ileride kuracakları bağımsız girişimlerin veya çalışacakları kuruluşların yönetimi için gerekli teorik alt yapıyı oluşturacaklardır.
Bu derslerin yanı sıra eğitim süresi boyunca öğrencilerimiz girişimcilik temelinde yeni fikirler yaratma, fırsatları görme, iş fikirlerine dönüştürme becerilerini oluşturup geliştirmelerini sağlayacak dersler ile iş planı yapma, stratejik yönetim ve uluslararası boyutta girişimcilik yapma becerilerini geliştirmeye yönelik dersler de alacaklardır. Böylece girişimci adayı öğrencilerimizin teorideki tüm kazanımlarını pratiğe dönüştürecek yetkinliği almaları hedeflenmektedir.
Girişimcilik eğitiminin oldukça önemli olması ve öneminin de gittikçe artmasına karşın, bu alana ilişkin lisans eğitimi veren üniversite sayısı ülkemizde çok azdır. Dolayısıyla fakültemizin Girişimcilik bölümden mezun olacak öğrenciler ayrıcalıklı bir mesleğe ve aynı zamanda alanında ilklerden olma niteliğine de kavuşacaklardır.