Hakkımızda
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Gerek Türkiye'de gerekse dünyada kurumlar çevreleriyle olumlu ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya önem vermektedir. Bu durum  ticari kuruluşlar kadar, kar amacı gütmeyen kurumlar için de geçerlidir. Kurumlarda çevreyle iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek halkla ilişkiler uzmanlarının yaptığı iş olarak tanımlamaktadır.
Son yıllarda İşletme Fakülteleri bünyesinde açılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri, odağına işletmeyi almaktadır. İşletmelerin iletişim ihtiyaçlarının karşılanması yanında işletmenin hedef kitlelerine dönük olumlu anlayış oluşturma ve sürdürme konusunda faaliyet gösterilmektedir. 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü tercih eden öğrenciler için geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Kurumların sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk uygulamaları, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, pazarlama, etkinlik yönetimi gibi birçok halkla ilişkiler uygulamasında halkla ilişkiler uzmanları yer almaktadır. Kurumlar giderek halkla ilişkilerin önemini daha fazla kavramakta ve dolayısıyla organizasyonda halkla ilişkiler uzmanı çalıştırma konusunda istekli görünmektedir. Bu nedenle gerek Türkiye'de gerekse dünyada halkla ilişkiler sektörü giderek büyümektedir. Bu büyüme aynı zamanda pazarlama, reklam, medya gibi halkla ilişkiler sektörüyle iç içe olan sektörlerin de büyümesine yol açmaktadır.
Halkla ilişkiler uzmanlığı, dışa dönük, girişken, sosyal becerileri yüksek, dış görünüme önem veren, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip bireysel özellikler gerektirmektedir. Halkla ilişkiler eğitimi alanla ilgili kuramsal bilgilerin yanı sıra öğrencilerin özellikle iletişim yeteneğinin geliştirilmesi konusunda da katkı sağlamaktadır. Eğitim-öğretim müfredatında halkla ilişkiler kampanyası gibi uygulamaya dayanan etkinlikler ile öğrenciler gerçek yaşama hazırlanmaktadır.