Tüm Bölümlerin (Girişimcilik Hariç) İsteğe Bağlı Staj Adımları ve Evrakları
İSTEĞE BAĞLI STAJ BAŞVURU ADIMLARI
 
Önemli: Staj Başvuru Formu 22.03.2018 tarihinde güncellenmiştir. Bu tarihten önce 4. maddedeki staj evraklarını indiren öğrencilerin, evrakları tekrar indirmeleri gerekmektedir. 

Not: Burada yazılı adımlar ve evraklar, stajın isteğe bağlı olduğu; İşletme, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerine aittitr. Stajın zorunlu olduğu Girişimcilik Bölümü öğrencilerinin izleyeceği adımlar ve evraklar, bölüm web sitesinde yer almaktadır.
 
1. İsteğe Bağlı Staj Başvurusunu 2. 3. ve 4. Sınıflar yapabilmektedir.

2. Tüm Türkiye içinde staj yapılabilir.

3. Staj evrakının okula son teslim tarihi: 18 Mayıs 2018 (Bu tarihten sonra başvurular kabul edilmeyecektir)
  
4. Staj başvuru belgelerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
5. Staj başvuru formu doldurularak, Bölüm Sekreterliğinden evrak kayıt numarası alınacak.
  
6. Dekan yardımcısına imzalatılacak.
 
7. Staj yapılacak iş yerinden kabul alınarak ISLAK İMZALI olarak tüm onaylar tamamlandıktan sonra form, kimlik fotokopisi ile birlikte Fakülte Bölüm Sekreterliğine teslim edilecek.

8. Staj Başvuru Formu’nun son bölümü olan “Staj Komisyonu Onayı” bölümü, öğrenci formu teslim ettikten sonra Bölüm Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. Staj Komisyonunun uygun bulmadığı staj başvuruları, son teslim tarihini takip eden 15 gün içerisinde kişilere iletişim numaraları üzerinden ulaşılarak bildirilecektir.

9. Stajlar 2 Temmuz - 27 Temmuz 2018 (20 İş Günü) tarihleri arasında yapılacaktır.

10. Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine posta yolu ile ya da şahsen teslim edilecektir. (Son Tarih: 21 Eylül 2018). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
  
Staj Yapacak Öğrencilerin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Belgesi Hakkında: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı  İsteğe bağlı / Zorunlu  Yaz Stajına başvuran öğrencilerin, sigorta başlangıç tarihi 02.07.2018 tarihinde sigorta girişleri yapılmış olacaktır. Bu tarih itibariyle Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Belgesini herhangi bir ilin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ya da Fakültenizin Bölüm Sekreterliğine şahsi olarak gelip talepte bulunarak da temin edebilirsiniz.

Staj Defterleri Hakkında: Teslim edilecek staj defterlerinin her sayfası staj yapılan iş yerine onaylattırılmış olması gerekmektedir.