Announcements
İŞLETME FAKÜLTESİ MEVLANA/ERASMUS DERSLERİ
FACULTY of BUSINESS COURSES for ERASMUS+ MEVLANA EXCHANGE PROGRAM

Güz - Fall Term ISF109 Bilimsel Düşünme Scientific Thinking
Güz - Fall Term ISF401 Örgütsel Davranış Organizational Behaviour
Güz - Fall Term ISF305 Maliyet Muhasebesi Cost Accounting
Güz - Fall Term ARY363 Küreselleşme Globalization
Güz - Fall Term ISF413 Tüketici Davranışı Consumer Behaviour
Bahar - Spring Term ISF106 İşletme Yönetimi Business Management
Bahar - Spring Term ISF322 Uluslararası İşletmecilik International Business
Bahar - Spring Term ISF426 Maliyet Analizi ve Bütçeleme Cost Analysis and Budgeting
Bahar - Spring Term ARY340 Araştırma Yöntemleri Scientific Research Methods
Bahar - Spring Term ISF302 Pazarlama Yönetimi Marketing Management

 


İŞLETME FAKÜLTESİ
Birim ve Bölüm Erasmus Koordinatörleri
İşletme Fakültesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU neilansoylu@karabuk.edu.tr 6429
İşletme Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan TERZİ hasanterzi@karabuk.edu.tr 6445
Uluslararası Tic.ve Finansman Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neşe YILDIZ neseyildiz@karabuk.edu.tr 6434
Aktüerya Bilimleri Bölümü Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Zülfiye HANALİOĞLU zulfiyyamammadova@karabuk.edu.tr 6434
Girişimcilik Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Neilan SOYLU neilansoylu@karabuk.edu.tr 6429
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sırma Oya TEKVAR sirmatekvar@karabuk.edu.tr 6450