KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURUSU HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları çerçevesinde 2021-2022 Akademik Yılında Fakültemiz İdari Biriminde 1 (Bir) kontenjan dahilinde kısmi zamanlı öğrenci istihdam edilecektir. Başvurular 27 Eylül 2021- 4 Ekim 2021 tarihleri arasında İşletme Fakültesi Dekanlığı’na (201/A Nolu Odaya) şahsen yapılacaktır.
Başvuru Belgeleri: Başvuru formu ve 1 adet fotoğraf

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.


Başvuru Şartları:

· Projeksiyon cihazlarının kurulum ve kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,

· Ofis Programlarına hâkim olmak. (Word, Excel, PowerPoint vs.)

· Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

· Disiplin cezası almamış olmak,

· Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

· Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,