Bölümlerimiz

İşletme Bölümü

İşletme Fakültesi, 30/06/2010 tarih ve 27627 sayılı resmi gazetede yayınlanan 01/06/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır.

Aktüerya Bilimleri

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak Aktüerya ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı 02.02.2011 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde Aktüerya ve Risk Yönetimi adı ile kurulan ilk bölüm olan Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümünün amacı, aktüerlik sınavlarından başarılı olmak için yeterli teorik altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gösteren sigorta ve finans kuruluşlarında başarılı kariyer sahibi mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret Bölümü

Bilginin, sermayenin ve insanların neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan dolaştığı günümüzde globalleşme olgusunu her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Dünyanın pek çok yerinde insanlar artık benzer yiyecekleri yemekteler, benzer giysileri giymekteler, benzer müzikleri dinlemektedirler. Birbirlerinden daha fazla haberdarlar. Artık insanlar bir başka ülkede bulunan bir ürünün kendi ülkelerinde bulunmamasını kabul etmiyorlar.

Girişimcilik Bölümü

Bilindiği gibi ülkeler arasındaki yarışlar artık cephelerde değil iş dünyasında cereyan etmektedir. Hangi ülke daha yenilikçi, atak, üretken ve coşkulu girişimci yetiştiriyor ve bu girişimcilerinin önünü açıyorsa, ekonomisinde buna paralel olarak bir sıçrama yapabilir hale gelmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kurumlar çevreleriyle olumlu ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaya önem vermektedir. Bu durum ticari kuruluşlar kadar, kar amacı gütmeyen kurumlar için de geçerlidir. Kurumlarda çevreyle iyi ilişkiler kurmak ve sürdürmek halkla ilişkiler uzmanlarının yaptığı iş olarak tanımlamaktadır.

Finans ve Bankacılık Bölümü

Finans ve Bankacılık Bölümü