2021-2022 Öğrenci Konsey Seçimleri
Sevgili Öğrencilerimiz;
Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Seçimleri ilgili yönetmelik ve seçim takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bu konu dahilinde öncelikle Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleri yapılacaktır.
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Son Başvuru Tarihi: 5 Kasım 2021 Cuma
Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma

Bu konu dahilinde Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimleri yapılacaktır.
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Son Başvuru Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçim Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma

Bu konu dahilinde son olarak Öğrenci Konsey Başkanının belirlenmesi 30 Kasım 2021 Salı günü gerçekleşecektir.

Önemli Not:
-Aday olacak öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce dekanlığa adaylıklarını yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

-Bölüm öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
-Fakülte öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.