UNİKA Sınav Uygulaması Geri Bildirim Formu Hk.

Değerli öğrenciler,

Ara sınavlar süresince gelen geribildirimler üzerine sınav sistemi uygulamalarında çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Sorunların büyük bir kısmının çözüldüğü anlaşılmakla birlikte halen bazı cihazlarda/bazı versiyonlarda sorunlar yaşandığı görülmektedir. Final sınavlarının daha sorunsuz geçmesi ve yaşanabilecek sorunların önceden tespit edilerek hızlıca çözülebilmesi amacıyla kısa bir sınav (App Demo Exam) oluşturularak tüm öğrenci hesaplarına atanmıştır. Lütfen 30.12.2021 Perşembe günü 23:59’a kadar bu sınavı çözerek, yaşadığınız sorunları aşağıda yer alan ankete doldurunuz.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Dear students,

Various updates were made in the exam system applications based on the feedback received during the midterm exams. Although it is understood that most of these problems have been solved, there are still problems with some devices/some versions. A short exam (App Demo Exam) was created and assigned to all student accounts in order to make sure final exams are held without problems and to identify and solve problems that may arise in advance. Please complete this exam until 23:59 on Thursday, 30.12.2021, and fill in the survey below if you have any problems.
Thank you for your contribution.

https://bit.ly/unikafb