Ek Sınavlar Hk.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısında belirtilen ve COVID-19 pandemi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacak olan kararlar uyarınca;

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı itibarıyla azami öğrenim süresini dolduran lisans öğrencileri ile 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılları sonunda azami öğrenim süresini doldurarak ilişikleri kesilen önlisans öğrencilerine hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlık dahil olmak üzere başarısız oldukları tüm dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.

Söz konusu sınavlar için lisans öğrencilerinin öğrenci otomasyon sisteminde yer alan Ek Sınav Başvuru V2 menüsünden, ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin ise ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmekte olup, aşağıdaki takvimde belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan öğrenciler ek sınav haklarından yararlanamayacaklardır.