Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
İşletme Fakültesi Dış Paydaş Toplantısı 08/05/2024 tarihinde yapılmıştır.