İdari Personel Toplantısı Gerçekleştirildi
Fakültemiz yönetimi, idari personel ile toplantı gerçekleştirdi.