Coca-Cola Meşrubat Şişeleme Fabrikasına Gezi
Fakültemiz öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Vargün nezaretinde Ankara’da Coca-Cola Meşrubat Şişeleme Fabrikasını ziyaret etmiştir.