Fakülte Kurulu
Fakülte Kurulu

GÖREV AD-SOYAD
Başkan Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Profesör Temsilcisi Üye Prof. Dr. Fatih BAYRAM
Profesör Temsilcisi Üye Prof. Dr. Murat YILDIRIM
Profesör Temsilcisi Üye Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL
Doçent Temsilcisi Üye Doç. Dr. Hakan VARGÜN
Doçent Temsilcisi Üye Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN
Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU
Girişimcilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan VARGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ