Fakülte Kurulu
Fakülte Kurulu

GÖREV AD-SOYAD
Başkan Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Profesör Temsilcisi Üye Prof. Dr. Fatih BAYRAM
Profesör Temsilcisi Üye Prof. Dr. Saim KAYADİBİ
Doçent Temsilcisi Üye Doç. Dr. Mustafa Halid KARARSLAN
Doçent Temsilcisi Üye Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih BAYRAM
 Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saim KAYADİBİ
İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU
Girişimcilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan VARGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Üye Dr. Öğr. Üyesi Oytun HAÇARIZ