KURUL VE KOMİSYONLAR
İŞLETME FAKÜLTESİ 2024 KURUL VE KOMİSYONLAR 

Kurul Adı S.No Üye Bilgileri
 
FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU
(Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.)
1 Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Dekan Başkan
2 Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Prof. Temsilcisi Üye
3 Prof. Dr. Murat YILDIRIM  Prof. Temsilcisi Üye
4 Prof. Dr.Fatih BAYRAM Prof. Temsilcisi Üye
5 Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ Doç. Temsilcisi Üye
6 Doç. Dr. Hakan VARGÜN Doç. Temsilcisi Üye
7 Dr. Öğr. Üyesi  Oytun HAÇARIZ Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Üye
 
 
EĞİTİM KOMİSYONU  1 Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İşletme Bölüm Başkanı Başkan
2 Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
3 Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Üye
4 Prof. Dr.  Hasan UYGURTÜRK Girişimcilik Bölüm Başkanı Üye
5 Doç. Dr. Hakan VARGÜN Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Üye
6 Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Üye
7 Prof. Dr. Serhan GÜRKAN Girişimcilik Bölümü Yedek Üye
 
BURS YARDIM VE YEMEK KOMİSYONU 1 Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İşletme Bölüm Başkanı Başkan
2 Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
3 Prof. Dr. Canan HAMURKAROĞLU Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Üye
4 Prof. Dr. Hasan UYGURTÜRK Girişimcilik Bölüm Başkanı Üye
5 Doç. Dr. Hakan VARGÜN Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Üye
6 Prof. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Üye
7 Prof. Dr. Serhan GÜRKAN Girişimcilik Bölümü Üye
 
ENGELLİ BİRİM TEMSİLCİSİ 1 Doç.Dr. Hilal UYGURTÜRK Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  
 
 
SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 1 Doç. Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ İşletme Böl. Öğr. Üyesi Başkan 
2 Prof. Dr. Hakan CENGİZ İşletme Böl. Öğr. Üyesi Üye
3 Doç. Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Üye
 
FAKÜLTE TANITIMI VE WEB YÖNETİM KOMİSYONU 1 Prof.Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı Başkan 
2 Prof.Dr. Hasan Alp ÖZEL Dekan Yardımcısı Üye
3 Doç.Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
4 Araş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Finans ve Bankacılık Bölümü Üye
 
FAKÜLTE VE BÖLÜM WEB SORUMLULARI 1 Doç.Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKERİK İşletme Bölümü Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed Enes SAYIN İşletme Bölümü Üye
4 Araş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Finans ve Bankacılık Bölümü Üye
 
DERS PROGRAMLARI VE SINAV TAKVİMİ HAZIRLAMA  KOMİSYONU 1 Prof. Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı Başkan
2 Prof.Dr. Elif ÇEPNİ İşletme Bölüm Başkanı Üye
3 Doç.Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
4 Prof.Dr. Canan HAMURKAROĞLU Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Üye
5 Prof.Dr.  Hasan UYGURTÜRK Girişimcilik Bölüm Başkanı Üye
6 Doç.Dr.Hakan VARGÜN Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Üye
7 Prof.Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Üye
8 Arş.Gör. Duygu ÖZKAN İşletme Bölümü Üye
 
DERS PROGRAMI VE EKDERS UBYS VERİ GİRİŞ BÖLÜM SORUMLULARI  1 Arş.Gör. Sümeyra Sezer KAPLAN Aktüerya Bilimleri Bölümü  
2 Arş.Gör. Nuriye KARAKAYA İşletme Bölümü  
3 Arş. Gör. Duygu ÖZKAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü  
4 Arş. Gör. Muhammet Emin BOZKURT Finans ve Bankacılık Bölümü  
5 Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü  
6 Arş. Gör. Hidayet Zahid GÜRBÜZ Girişimcilik Bölümü  
 
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
(RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU) 
1 Prof. Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı İşy.Yetk.
2 Prof. Dr. Hasan Alp ÖZEL Aktüerya Bilimleri Bölümü Üye
3 Prof. Dr. Serhan GÜRKAN Girişimcilik Bölümü Üye
4 Doç.Dr. Üyesi Hakan VARGÜN Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Üye
5 M. Yılmaz BALCI Fakülte Sekreteri Üye
 
KALİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 1 Doç.Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ İşletme Bölümü  Başkan
2 Prof.Dr. M. Halid KARAARSLAN Girişimcilik Bölümü Üye
3 Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet GÖKERİK İşletme Bölümü  Üye
 
KALİTE SÜREÇ YÖNETİMİ SORUMLUSU 1 Doç.Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ İşletme Bölümü  Üye
 
ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU 1 Prof. Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı Başkan 
2 M. Yılmaz BALCI Fakülte Sekreteri Üye
3 Murat AKGÜL Bilgisayar İşletmeni Üye
 
 BİRİM ARŞİV SORUMLUSU 1 Murat AKGÜL Bilgisayar İşletmeni Asil
 
KBÜ-ARŞİV DANIŞMA KURULU 1 Prof.Dr. Hasan Alp ÖZEL Dekan Yardımcısı Asil
 
FAKÜLTE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU 1 Prof.Dr. Elif ÇEPNİ İşletme Bölüm Başkanı Başkan
2 Doç.Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
3 Prof.Dr. Canan HAMURKAROĞLU Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Üye
4 Prof.Dr.  Hasan UYGURTÜRK Girişimcilik Bölüm Başkanı Üye
5 Doç.Dr.Hakan VARGÜN Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Üye
6 Prof.Dr. Mehmet İSLAMOĞLU Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Üye
7 Arş. Gör. Duygu ÖZKAN İşletme Bölümü Üye
 
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SEÇME KOMİSYONU 1 Prof.Dr. Hasan Alp ÖZEL Dekan Yardımcısı Başkan
2 Doç. Dr. Mehmet Murat TUNÇBİLEK İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Üye
3 M. Yılmaz BALCI Fakülte Sekreteri Üye
 
ÖĞRETİM ÜYESİ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU(Dr.Öğr.Üyesi Atama) 1 Prof.Dr. Hasan Alp ÖZEL Dekan Yardımcısı Başkan
2 Doç.Dr. Doğan AYDOĞAN Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Üye
3 Doç.Dr. Ozan BÜYÜKYILMAZ İşletme Bölümü Üye
4 Prof. Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı Yedek Üye
 
YAYIN ALT KOMİSYONU 1 Prof. Dr. Murat YILDIRIM Dekan Yardımcısı Başkan
2 Prof.Dr. Üyesi Hakan Cengiz  İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Üye
3 Doç. Dr. Hasan TEKİN Bankacılık ve Finans Öğr. Üyesi Üye