Bölüm Öz Değerlendirme Raporları
Bölüm Öz Değerlendirme Raporları 2022 2023
Aktüerya Bilimleri Bölümü
Finans ve Bankacılık Bölümü
Girişimcilik Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
İşletme Bölümü
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü