HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
 
İşletme Fakültesi, 30/06/2010 tarih ve 27627 sayılı resmi gazetede yayınlanan 01/06/2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup, 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakültemiz 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.
 
Fakültemizde; dekan, dekan yardımcıları, 8 Profesör, 14 Doçent, 15 Dr. Öğr. Üyesi, başka fakültelerden görevlendirme ile gelen öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, 8 araştırma görevlisi ve 8 memur görev yapmaktadır.
 
İşletme Fakültesi bünyesindeki bölümler şunlardır:
 
  • İşletme Bölümü 
  • Aktüerya Bilimleri Bölümü
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 
  • Girişimcilik Bölümü 
  • Finans ve Bankacılık Bölümü