Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ


Ögrencilerimiz için:

İşletme bilimi kapsamında, öğrencilerimizin akademik mükemmellikleri için, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finans, üretim yönetimi ve pazarlama, ticaret hukuku; turizm işletmeciliği ve turizm rehberligi ve aktüerya alanlarında eğitim kalitesi açısından ülkemizdeki fakülteler arasında ilk on içerisinde yer almak.

 

İş dünyası için: 

Zenginligin kaynağının girişimcilik ve girişimci bireyler oldugu gerçeğinden hareketle, sahip olduğu akademik kadro ve mezun ettigi ögrencilerle başta Karabük olmak üzere iş dünyasının sorunlarına çözümler üreten, yönetişim niteliği gelişmiş bir kurum olmak.

 

Literatür için:

İşletme bilimi kapsamında nitelikli arastırmalar yapan, mevcut teorik bilgi ve uygulamaları geliştiren, toplum ve Ülkemizin vizyonunu geliştirecek yeni bilgilerin elde edilmesi ve ilgili çevrelere sunulmasını sağlayarak bilime katkı yapan öncü kurumlardan birisi olmak.

 

Karabük için:

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bize kucak açan Karabük'ümüze, başta işletme, yönetim, girişimcilik, turizm, aktüerya konuları olmak üzere katkıda bulunmak, gelişimini sağlamak ve zenginliğine katkıda bulunan bir paydaşı olmak.

 

Ülkemiz için: 

Kıran kırana bir rekabetin yaşandığı iş dünyası ve ekonomik çevrede, ülkemizin dünyanın ilk on ülkesi arasına girebilmesi için Karabük İşletme Fakültesi olarak gerekli desteği sağlamak.

 

Dünyamız için:

Gelecek kuşaklara yaşanabilir, yönetilebilir bir dünya bırakabilmek için; sorumlu işletmecilik ve liderlik anlayışını hakim kılacak, toplumlar arasında dürüst ticaretin geliştirilmesiyle köprüler kurmak, işletme, girişimcilik, yönetim ve liderlik alanlarinda dikkate değer sonuçlar üretip tüm dünyanın hizmet ve dikkatine sunmak.

 

VİZYONUMUZ

Yüksek akademik yetkinlikte, girişimcilik coşkusuna sahip, analitik çalışabilen, sezgi ve kritik düşünebilme melekesi gelişmiş, yönetim bilim ve sanatının inceliklerini kavramış, küresel iş liderleri olarak dünyaya yön verebilecek, yerel ve küresel şirketlerin mezunlarını öncelikli olarak istihdam etmek istedikleri, dünyanın sayılı İşletme Fakülteleri'nden birisi olmaktır.